Znakowanie rowerów. Jak to zrobić?

Wakacyjne znakowanie rowerów cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego policjanci przygotowali kolejne terminy, w trakcie których będzie można zabezpieczyć rower. Znakowanie będzie odbywało się w ramach e-usługi WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower.

Wiberoo to dodatkowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. E-usługa umożliwiająca rejestrację roweru w systemie o zasięgu całego województwa wielkopolskiego, umożliwiająca mieszkańcom swobodny dostęp do danych roweru w systemie, a także ich ewentualne oznaczanie jako zaginionych.

Znakowanie roweru ma charakter prewencyjny. Podczas kontroli, umożliwia policji sprawdzenie, czy użytkownik roweru jest jego prawowitym właścicielem. Pamiętajmy, że rowery oznakowane są mniej atrakcyjne dla złodziei, a dzięki temu są bardziej bezpieczne.

Policja prosi o umawianie się na konkretną godzinę pod numerem telefonu 477737239  lub 516-940-868  w godzinach od 8:30 do 15:00.

Terminy znakowania rowerów we wrześniu:
 • 10.09 – godz. 9:00 – 12:00
 • 15.09 – godz. 9:00 – 12:00
 • 22.09 – godz. 9:00 – 12:00
 • 29.09 – godz. 9:00 – 12:00

Uwaga! Umówiony termin dotyczy oznakowania jednego roweru. Podczas znakowana rowerów należących do małoletnich konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

Znakowanie oraz formalności z nim związane trwają około 20-30 min.

Osoba, która chce dokonać znakowania roweru przed musi wykonać kilka obowiązków:
 • udzielić zgód na przetwarzanie danych osobowych, komunikację elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej, oznakowanie roweru przez funkcjonariusza Policji, wprowadzenie zmian w rowerze poprzez trwałe naniesienie numeru na ramę roweru (od spodu w miejscu łączenia korb z supportem) metodą grawera, co stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia przez producenta/sprzedawcę gwarancji bądź rękojmi,
 • policjanci oznakują rower przy pomocy ręcznej znakowarki mikroudarowej, poprzez trwałe naniesienie metodą grawera, indywidualnego numeru na ramę roweru,
 • aktualizować dane osobowe i rowerów,
 • osobiście zgłosić przypadek kradzieży roweru w jednostce, zmiana statusu Roweru w serwisie Wiberoo,
 • oznakować rower może osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca przy sobie dowód osobisty,
 • oznakowanie roweru osobie nieletniej jest możliwe pod warunkiem, że w tej czynności będą uczestniczyć jej rodzice, opiekun prawny lub inna pełnoletnia osoba, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast
 • nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru,
 • z programu mogą skorzystać mieszkańcy powiatu tureckiego,
 • osoby chcące dokonać znakowania i rejestracji roweru zobowiązane są okazać podczas czynności dokumenty potwierdzające własność roweru,
 • po zarejestrowaniu przez policjanta roweru w usłudze WIBEROO, właściciel jednośladu otrzyma na swój numer telefonu informację o rejestracji. Właściciel w ciągu 14 dni ma obowiązek zalogowania się na stronie www.wiberoo.pl by uaktywnić swoje konto. Loginem do konta jest podany podczas rejestracji numer telefonu użytkownika lub adres email, na który podczas logowania otrzymają Państwo hasło,
 • po zarejestrowaniu roweru w usłudze, na podany przez właściciela adres email zostanie przesłany certyfikat oznakowania roweru,
 • w przypadku zbycia roweru lub jego kradzieży, właściciel zobowiązany jest na swoim koncie znajdującym się na platformie wiberoo.pl, zamieścić stosowną informację.

Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.

źródło: KPP Turek

Tagi: ,

« sierpień 2022 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.