1,3 miliona złotych dla wielkopolskich partnerów KSOW w 2021 roku

KSOW - logo

3 grudnia 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

Konkurs umożliwia aplikowanie o środki na realizację zadań o charakterze nieinwestycyjnym. Mogą to być m.in. szkolenia, spotkania, warsztaty, wyjazdy studyjne, konferencje, targi, imprezy plenerowe, wystawy, stoiska wystawiennicze i punkty informacyjne podczas targów lub imprez plenerowych, jak również ekspertyzy, badania, publikacje i konkursy.

Wnioski, dotyczące grupy docelowej pochodzącej z województwa wielkopolskiego, można będzie składać  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie od 4 do 22 stycznia 2021 r. Operacje mogą być realizowane od dnia następującego po dniu, w którym złożony zostanie wniosek do dnia 2 listopada 2021 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego (herb)– Pula środków do rozdysponowania wśród partnerów KSOW realizujących swoje zadania w województwie wielkopolskim wynosi aż 1,3 miliona złotych. To blisko pół miliona złotych więcej niż mieliśmy do dyspozycji w roku 2020. Serdecznie zachęcam do składania wniosków w zakresie inicjatyw służących mieszkańcom obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Aby móc ubiegać się o fundusze, konieczne jest zarejestrowanie się w bazie partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerem może zostać każda instytucja, przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa oraz osoba fizyczna. Rejestracji w bazie należy dokonać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://ksow.pl. Rejestracja w bazie partnerów KSOW powinna nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o wybór operacji.

Wspomniana pula środków przeznaczonych na realizację operacji partnerskich w województwie wielkopolskim w 2021 r. wynosząca 1.300.000 zł,  została podzielona na poszczególne działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach których można zgłaszać wnioski o wybór operacji:

Działania podstawowe – 950 000 zł:

  • Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – 150 000 zł
  • Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie wspierania współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej – 150 000 zł.
  • Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – 500 000 zł.
  • Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji – 150 000 zł

Działania uzupełniające – 350 000 zł: 

  • Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą – 50 000 zł
  • Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie – 150 000 zł
  • Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich – 0 zł
  • Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 150 000 zł

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz pozostałą dokumentacją, zawierającą m.in. formularz wniosku o wybór operacji oraz instrukcję jego wypełnienia, zostały ogłoszone m.in. na stronach internetowych: Konkurs nr 5/2021 dla patnerów KSOW

Wszelkie pytania związane z  konkursem można kierować na adres: ksow@umww.pl lub kontaktując się z sekretariatem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 61 626 60 00.

materiał prasowy

Tagi: ,

« lipiec 2022 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.