DeVeris Turek. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości

Deveris

Brzydki zapach (delikatnie rzecz ujmując) wydobywający się z firmy DeVeris wciąż niestety utrudnia życie mieszkańcom Turku. Nadal otrzymujemy zgłoszenia od turkowian niemogących wytrzymać, jak to ujmują, odoru czy smrodu. Firma przeszła niezapowiedzianą kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie. Wykazała ona, że “powstające na terenie zakładu ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane są do kanalizacji miejskiej na podstawie stosownej umowy i pozwolenia wodnoprawnego”. W czasie jej trwania stwierdzono szereg nieprawidłowości. 

Zakład mieszczący się w TSI prowadzi produkcję suszonej rozpyłowo plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej. Sprawę śmierdzącego problemu firmy DeVeris Polska Sp. z o.o. nagłośniliśmy w maju. Od tego czasu otrzymaliśmy kolejne zgłoszenia. To jedno z nich: Dzieciom zbiera się na wymioty, niedawno często uczęszczana trasa rowerowa przy ul. Korytkowskiej powoduje taki dyskomfort, że mieszkańcy omijają ją. Wieczorem nie można otworzyć okien i przewietrzyć domu, czy nawet wysuszyć prania na dworze. Mieszkańcy informują nas również, że wzywane było pogotowie gazowe, które szuka wycieku gazu.

Miasto początkowo lekceważyło problem?

Temat wydaje się być oczywisty, w tym przypadku wręcz odczuwalny. Jednak chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę lub też wolą udawać, że problemu nie ma. Władze miasta jeszcze w kwietniu informowały redakcję Turek24 o tym, że w lutym wpłynęło pismo i miało miejsce jedno anonimowe zgłoszenie. Czy aby na pewno?

Dzwoniłem do UM (Urzędu Miejskiego w Turku – dop. T24) kilkukrotnie i za każdym razem nie poczyniono nic w tej sprawie. Odniosłem nawet wrażenie, że UM nie widzi żadnego problemu i po prostu zbywa zgłaszających to mieszkańców. Po zgłoszeniu problemu przez firmę Profim, UM miasta napisał, że otrzymał tylko jedno anonimowe zgłoszenie, co również nie jest prawdą. Dzwoniłem przedstawiając się oraz kilka osób z osiedla mieszkaniowego przy Alei NSZZ Solidarność. Burmistrz za każdym razem kiedy próbowałem się skontaktować telefonicznie lub osobiście był nieosiągalny – usłyszałem tylko, że jest na spotkaniu, kręci się gdzieś po urzędzie albo ma pilny wyjazd do Poznania i raczej nie będzie dziś osiągalny (tel. z dzisiaj) – to fragment maila do redakcji z dnia 6 czerwca od jednego z mieszkańców Turku.

Z kolei już w piśmie z dnia 23 maja do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu burmistrz informuje, że otrzymywał kolejne zgłoszenia dotyczące tego problemu. KPP w Turku Rewir Dzielnicowych o licznych skargach od mieszkańców poinformowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku (dawny Sanepid). Ta przekazała sprawę Wydziałowi Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku.

Niezapowiedziana kontrola wykazała szereg nieprawidłowości

Na spotkaniu w kwietniu z przedstawicielem firmy DeVeris poinformowano nas, że firma spełnia wszystkie wymogi i procedury. Tymczasem WIOŚ przeprowadził w dniach od 25 kwietnia do 14 maja niezapowiedzianą kontrolę zakładu. W piśmie, które otrzymał również burmistrz Romuald Antosik oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta Turecki czytamy:

(..) Źródłem emisji do powietrza z procesu technologicznego są 2 suszarnie rozpyłowe z zainstalowanymi filtrami workowymi oraz instalacjami energetycznego spalania paliw. Ww. instalacje wyposażone są w odrębne emitory odprowadzające gazy i pyły do powietrza atmosferycznego.

Niestety wśród nieprawidłowości stwierdzono m.in.:
  • brak pozwolenia na wprowadzanie owych gazów i pyłów do powietrza;
  • nie poinformowano wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania instalacji;
  • brak zgłoszenia staroście instalacji energetycznego spalania paliw o mocy powyżej 1 MW;
  • nie dokonano rejestracji i wypełnienia obowiązku składania raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
  • brak sporządzania wykazu zwierającego informacje i dane wykorzystywane do ustalania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska;
  • nieterminowe przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów za rok 2018;
  • prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie z objaśnieniami do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w tym zakresie.

Podczas kontroli wykazano również, że powstające na terenie zakładu ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane są do kanalizacji miejskiej na podstawie stosownej umowy i pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z nieprawidłowościami przedstawiciel firmy został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń. Wszczęto postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do rozpyłowego suszenia plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej bez wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Będzie oficjalne stanowisko Urzędu Miejskiego w Turku

Władze miasta i WIOŚ nie ukrywają, że w sprawie uciążliwości zapachowych mają związane ręce, ponieważ za nieprzyjemny zapach nie można nakładać kar. Nie ma podstaw prawnych do działań dyscyplinujących wobec zakładów w tym zakresie. Jednak problem stał się na tyle głośny, że władze miejskie w Turku wydadzą w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Jak informuje wiceburmistrz Joanna Misiak – Kędziora zostało już przygotowane pismo. Jak tylko je otrzymamy opublikujemy je na portalu Turek24.

Co mówi Prawo ochrony środowiska?

W ustawie Prawo ochrony stanowiska w artykule 362 czytamy m.in.:

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:
1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego

W przypadku braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.

Organem ochrony środowiska właściwym w tej sprawie jest starosta turecki. O działaniach podjętych przez starostę w tej bulwersującej mieszkańców sprawie na razie nie słychać.


Tagi: , ,

« Czerwiec 2021 » loading...
P W Ś C P S N
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.