gm. Turek. Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Jeszcze tylko dziś można zgłaszać swoje kandydatury w ramach dodatkowego otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r. Rachmistrzowie wykonujących czynności w ramach prac spisowych wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Turek.

1.  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie  gminy Turek,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”  w terminie do dnia 28.08.2020 r. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

5. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela  Gabriela Kolenda Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w gminie Turek pod numerem telefonu  63 279 40 80.

Dokumenty do pobrania na stronie Gminy Turek.


Tagi:

« Luty 2021 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
pt 26

Kino TUR. Czyściec

26 lutego - 1 marca

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.