Kaliska to nie przypadek. Burmistrz Antosik wydał zgodę na wycięcie 2 tys. drzew

Turek (ul. Kaliska) | Łódź

W lutym bardzo szerokim echem odbił się artykuł Modernizacja ul. Kaliskiej. Wypiękniała? Doprawdy? W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat braku zieleni na zmodernizowanej ulicy. 

Modernizacja ul. Kaliskiej była przez burmistrza jedną z najbardziej “sprzedawanych” medialnie inwestycji miejskich. Dość powiedzieć, że doliczyłem się 6-7 komunikatów prasowych dotyczących tej inwestycji.

Niestety końcowy efekt jest daleki od oczekiwań. Zieleni nie uświadczysz, ulica wygląda okropnie, zmarnowano blisko 1 mln złotych. Obrońcy burmistrza skupili się na zapewnianiu, że wiosną przynajmniej donice z drzewami zostaną postawione.

Niestety kończy się maj, a jedyną zieleń jaką widzimy na deptaku Kaliskiej to ogródek kawiarniany przy Coloseum.

Przypomnę, na co w lutym m.in. zwracałem uwagę:

W Turku na deptaku ul. Kaliskiej niestety zmarnowano szansę na posadzenie kilku, kilkunastu drzew z doprowadzonym do nich systemem nawadniania. Miejmy nadzieję, że miasto jeszcze pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej postawi duże donice z drzewami. I że nie poprzestanie jedynie na zieleni niskiej.

Na deptaku brakuje ławek i innych detali, ale to prawdopodobnie zostanie uzupełnione wraz z nadejściem wiosny. Można było pomyśleć od razu o ławkach przy drzewach czy wokół nich. To jest do nadrobienia.

Burmistrz nie respektuje werdyktu konkursu

Najdziwniejsze w tym wszystkim, że w listopadzie 2016 r. burmistrz Antosik z wielką pompą prezentował wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego pt. “Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”. W zaleceniach do nagrodzonej pracy można było przeczytać:

w szerszych miejscach deptaka umożliwić nasadzenia stałe w postaci szpaleru drzew, w pozostałych miejscach wprowadzić zieleń sezonową w donicach,

należy przeanalizować możliwość oświetlenia deptaka ciągiem latarni parkowych podkreślających geometrię ulicy oraz przez podświetlenie elewacji ważniejszych budynków lub funkcji.

Łódź, donice z zielenią

Miasto nie zrobiło nic. Nie wyciągnęło żadnych wniosków. Wydano blisko 1 mln złotych i nie ma szpaleru drzew. Kończy się maj, a nadal nie ma zieleni sezonowej w donicach. Brakuje ławek, nie ma podświetleń elewacji ważniejszych budynków. Jest jedynie wybrukowana “pustynia”. Wygląda na to, że nikomu nic się nie chce, a najbardziej się nie chce burmistrzowi.

Za kadencji burmistrza Antosika wycięto już 2 tys. drzew

W Turku nagminnie wycina się drzewa. Intuicyjnie wyczuwa to każdy z nas, kto obserwuje miasto. Wystąpiłem do burmistrza Turku o informację o liczbie wydanych zgód na wycinkę drzew w latach 2015-2019 oraz o informację o dokonanych nasadzeniach w tym okresie. Dosyć długo, bo 2 miesiące, musiałem czekać na odpowiedź. Skala wycinanych drzew w Turku mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się, że jest aż tak źle.

Rok Wycinka Nasadzenia
2015 418 208
2016 1.115 37
2017 158 154
2018 125 329
2019 167 96
RAZEM 1.983 824

Problem jest o tyle poważny, że wycina się najczęściej dorosłe drzewa mające po kilkadziesiąt centymetrów w obwodzie. Natomiast nasadzenia dotyczą młodych drzewek o obwodzie od 6 do 15 cm (najczęściej 9 cm). Ile z nich sie przyjmie i przetrwa lata? Warto także wyjaśnić, że ponad połowa z nasadzeń w 2018 r. została wykonana na cmentarzu w Słodkowie (126 szt.) oraz na cmentarzu w Turku (40 szt.).

Konserwator zabytków narzucał i blokował estetyczne rozwiązania?

Wśród mieszkańców Turku wiele kontrowersji wzbudzały także namalowane linie wyznaczające miejsca parkingowe, chodniki i tzw. ścieżkę rowerową na deptaku ul. Kaliskiej. W odpowiedzi stronnicy burmistrza odpowiadali, że jest to wymóg narzucony przez konserwatora zabytków.

W trybie dostępu do informacji publicznej poprosiłem o całość korespondencji burmistrza z konserwatorem. Odniosłem wrażenie, że nie wszystkie dokumenty mi udostępniono. Uznałem jednak, że sprawa nie jest aż takiego kalibru, abym tracił czas na papierową przepychankę przed SKO czy też przed sądem administracyjnym. W końcu to w interesie burmistrza było udowodnienie, że to konserwator blokował rozwiązania bardziej estetyczne.

W pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych, jakie wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków, można przeczytać, iż zachodzą przesłanki merytoryczne do wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

Dariusz Młynarczyk


Tagi: , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.