Kałużny uderza w PGKiM i burmistrza. Chodzi o tzw. podatek od deszczu

starosta Dariusz Kałużny na konferencji prasowej

Starosta Dariusz Kałużny opublikował list otwarty adresowany do burmistrza Turku. Zarzuca w nim, iż miejska spółka PGKiM bezprawnie nalicza i pobiera opłaty za odprowadzanie wód deszczowych (tzw. podatek od deszczu).

W mediach społecznościowych starosta Dariusz Kałużny opublikował list otwarty do burmistrza Romualda Antosika, w którym zarzuca turkowskiej komunalce niezgodne z prawem naliczanie opłat za usługę odprowadzania wód deszczowych i opadowych do miejskiej kanalizacji. Powołuje się przy tym na wyroki Sądu Rejonowego w Turku oraz Sądu Okręgowego w Koninie. Kałużny pyta Antosika Jak długo zamierza Pan jeszcze tolerować bezprawne działania PGKiM w Turku?

Poniżej publikujemy list otwarty starosty

LIST OTWARTY do Romuald Antosik – Burmistrz Miasta Turek

W związku z ignorowaniem przez zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp z o.o. w Turku (dalej jako PGKiM w Turku, którego – jak Pan oficjalnie na sesji miejskiej stwierdził – jest Pan właścicielem) wyroków Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądu Rejonowego w Turku, stanowiących o nielegalności i bezprawności pobierania przez to przedsiębiorstwo opłat za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, wnoszę o udzielenie informacji:

Jak długo zamierza Pan jeszcze tolerować bezprawne działania PGKiM w Turku (którego jest Pan właścicielem), a polegające na bezprawnym pobieraniu opłat za odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, które to działania – w obecnym stanie prawnym w Turku – powinny być świadczona nieodpłatnie?

Kiedy dokładnie PGKiM w Turku (którego jest Pan właścicielem) zaprzestanie nielegalnego procederu polegającego na pobieraniu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych?

Czy zamierza Pan wymóc na PGKiM w Turku (którego jest Pan właścicielem) zwrot wszystkich – bezprawnie pobranych od mieszkańców Turku – opłat wraz z należnymi odsetkami? A jeżeli tak to kiedy należy spodziewać się zwrotów?

W jakim stopniu bezprawne działanie PGKiM w Turku (którego jest Pan właścicielem) wpłynie na sytuację finansową miasta, a konkretnie czy straty powstałe w wyniku bezprawnego działania PGKiM w Turku, będą pokrywane z budżetu miasta? Jaka jest szacowana z tego tytułu kwota uszczuplenie w budżecie miasta?

Czy zamierza Pan wyciągnąć konsekwencje personalne wobec osób odpowiedzialnych za nielegalne (niezgodne z prawem) działania zarządu PGKiM w Turku (którego jest Pan właścicielem)? A jeżeli tak to kiedy, jakie i wobec kogo?

Tak naprawdę, w mojej ocenie nie będzie przesadą, aby proceder obecnie realizowany przez PGKiM w Turku (którego jest Pan właścicielem), a polegający na ignorowaniu wyroków i pobieraniu nienależnych opłat wbrew tym wyrokom, nazwać wprost – okradaniem społeczności lokalnej.

Jednocześnie celem udaremnienia ewentualnej próbie umniejszenia sobie przez Pana kompetencji w powyższej sprawie, pragnę jedynie przypomnieć, że nie dalej jak w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku, tj. w dniu 11 stycznia 2024 r., oficjalnie określił Pan swój udział w tej sesji w ten sposób, że jest Pan właścicielem PGKiM sp. z o.o. w Turku.
Dariusz Kałużny
Starosta Powiatu Tureckiego


Tagi: ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.