Ósmoklasiści poznali już wyniki egzaminów

SP 1 Turek. Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasiści już po egzaminie. Centralna Komisja Egzaminacyjna 31 lipca podała wyniki. Egzamin w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym. Średnie wyniki uczniów z powiatu tureckiego są o kilka punktów procentowych gorsze, niż średnia wojewódzka. Najłatwiejszy okazał się egzamin z języka polskiego, najtrudniejszy – z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym przystąpiło w województwie wielkopolskim 34 079 spośród 34 230 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Ósmoklasiści najłatwiejszy mieli z językiem polskim, trudniej poszło z matematyką

Jak informuje CKE, wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego najłatwiejsze było dla uczniów zadanie, za pomocą którego sprawdzano umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali na niższym poziomie. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego najtrudniejsze było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Wielkopolska średnia z j. polskiego wyniosła 56,90 proc. Gorzej statystyki przedstawiają się w przypadku matematyki i języka angielskiego. Tutaj średnie wynoszą 44,06 dla matematyki oraz 51,52 dla języka angielskiego.

Powiat turecki

W tym roku zdający najlepiej napisali język polski. Gorzej poszły im matematyka i język angielski. Ogólnie wyniki są gorsze niż ubiegłoroczne.

Język polski Matematyka Język angielski  Język niemiecki
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Brudzew 51,31 57,71 36,61 33,67 43,17 44,27 23,00
Dobra 61,56 66,50 44,97 44,46 47,25 59,94 37,00
Kawęczyn 60,35 57,58 43,13 35,33 37,89 39,10 33,00
Malanów 54,69 59,41 43,17 37,97 45,68 49,15 48,00
Przykona 52,69 63,61 43,44 41,07 43,90 50,09 48,00 57,00
gm. Turek 54,80 59,67 41,04 38,23 40,53 48,29
m. Turek 62,63 65,76 43,71 44,93 59,73 63,47 52,00 64,14
Tuliszków 55,44 60,17 36,74 37,93 43,74 50,46
Władysławów 55,05 40,42 39,85 41,54 44,45 49,56 97,00
Ogółem 57,45 61,92 41,52 40,42 47,88 52,75 50,83 62,54

Tagi: ,

« Wrzesień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.