Powszechny Spis Rolny 2020. Rachmistrzowie poszukiwani

15 czerwca rozpoczął się nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Spis ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydaci zainteresowani pracą rachmistrza powinni zgłaszać się do właściwego urzędu gminy. 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu zakończonym egzaminem. Zostanie wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi. Umowa zlecenie zostanie podpisana z najlepszymi spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
  • informacja dotycząca RODO,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.

Gminy zostały zobowiązane do przekazywania informacji o naborze. Dokumenty można składać w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r. Wynagrodzenie dla rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.


Tagi: ,

« Lipiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.