Sesja we Władysławowie. Wójt Klanowska z wotum zaufania i absolutorium

Władysławów. Sesja rady gminy

Wszyscy obecni radni gminy Władysławów uznali, że wójt dobrze wykonała zeszłoroczny budżet. Jednogłośnie w miniony piątek udzielili Elżbiecie Klanowskiej wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok.

Ostatnie zmiany ustawy o samorządzie gminnym wprowadziły obowiązek prezentowania raportu o stanie gminy. Włodarze miast i wsi mieli obowiązek do 31 maja przedstawić go radzie za rok poprzedni. Przy czym dokument musiał być rozpatrywany na sesji, podczas której podejmowana była także uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. W gminach powiatu tureckiego przedstawiali go burmistrzowie bądź wójtowie. W gminie Władysławów następczyni Krzysztofa Zająca zdała się jednak na sekretarza Tomasza Rajczyka. Jak wskazał raport został przygotowany wspólnie z pracownikami urzędu i przedstawia najważniejsze rzeczy, którymi chciano się pochwalić za ubiegły rok. Po jego omówieniu i zakończeniu debaty, w trakcie której radny Kusz dopytywał się o losy budynku po SP w Małyszynie odbyło się głosowanie nad udzieleniem wójt wotum zaufania. Uchwałę taką rada przyjęła jednogłośnie.

Taki sam wynik absolutorium, jak wotum

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dochody zostały zrealizowane w wysokości przeszło 37 mln zł. Wydatki natomiast wyniosły 40,5 mln zł. Wśród ubiegłorocznych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa sieci wodociągowej w Russocicach, rozbudowa sieci wodociągowej w Wyszynie, na ul. S. Poniatowskiego, w Mariantowie i we Władysławowie. Trwały prace nad budową oświetlenia ulicznego. Zostały wykonane również remonty: drogi gruntowej w msc. Stawki, jak i przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych. Dokonano termomodernizacji budynku OSP Wyszyna, Przedszkola Gminnego we Władysławowie. Przebudowano chodnik na ul. Lecha we Władysławowie oraz ul. Jana Pawła II w Wyszynie.

Jakby patrzeć na te nasze inwestycje realizowane w roku ubiegłym, to chcę podkreślić, że tak naprawdę przez okres ostatniej kadencji poprzedniej rady, to były najwyższe wydatki majątkowe. Zwykle były w granicach 2 – 2,5 mln zł, natomiast w roku 2018 przeszło 6 mln zł. Wydatki majątkowe w budżecie stanowią 15%. Ktoś powie mało, niedużo, ale jeżeli weźmiemy chociaż pod uwagę dotację, którą otrzymujemy w zakresie zadań zleconych – to jest kwota blisko 11 mln zł, gdzie tak naprawdę na realizację tych zadań nie mamy wpływu. Musimy realizować te zadania zgodnie z wytycznymi, ustawami i rozporządzeniami. Gdybyśmy odjęli od budżetu te 11 mln, to już mamy ponad 20% w zakresie środków przeznaczonych na te cele. Jest bardzo korzystne. Myślę, że każdy się z państwa zgodzi, że zadań w zakresie realizacji inwestycyjnych i bieżących jest bardzo wiele przed nami i jeśli wspólnie będziemy radzić i w zgodzie debatować to myślę, że uda nam się przez tę kadencję wiele z tych zadań zrealizować – mówiła jeszcze przed głosowaniem wójt.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok głosowanie zakończyło się takim samym wynikiem, jak przy wotum zaufania. 15 głosami “za”.

Dziękuję  radnym, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i także stowarzyszeniom które na naszym terenie funkcjonują, bo gdyby nie dobra współpraca to tych wyników nie udałoby się osiągnąć – zaznaczyła Elżbieta Klanowska również w imieniu swojego poprzednika Krzysztofa Zająca.

foto: wladyslawow.pl


Tagi: , , , ,

« Czerwiec 2020 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.