Starosta rżnie głupa: sekretarzem powiatu jest burmistrz Turku?

Starosta rżnie głupa (Dariusz Kałużny, Mariusz Seńko, Przemysław Jandy)

Dariusz Kałużny odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Seńko “Kto aktualnie sprawuje funkcję sekretarza powiatu?” bez zmrużenia oka wypalił: sekretarzem jest … Romuald Antosik. To nie jest zbieżność nazwisk. Starosta doprecyzował, że sekretarz powiatu jest obecnie urlopowany na czas pełnienia funkcji burmistrza Turku. Jednym zdaniem starosta rżnie głupa.

Romuald Antosik został sekretarzem powiatu w styczniu 2011 roku. Stanowisko to sprawował do 9 grudnia 2014 r. kiedy złożył ślubowanie jako burmistrz Turku. Jako pracownik Starostwa Powiatowego w Turku wziął urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji burmistrza. W minionej kadencji (2014-2018) sekretarzem powiatu był Roman Kacprzak. Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych i objęciu władzy w powiecie przez Prawo i Sprawiedliwość Roman Kacprzak został odwołany z funkcji sekretarza. Przez ponad rok powiat nie ma sekretarza pomimo, iż przepisy tego wymagają.

Co mówi ustawa o pracownikach samorządowych?

Artykuł 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) wyraźnie wskazuje, że istnieje obowiązek zatrudnienia sekretarza.

Art.  5.  [Sekretarz gminy, powiatu, województwa]

  1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej “sekretarzem”.
    1a. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.
    1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21 nie stosuje się.
  2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
  4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
  5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.
Sekretarzem in spe Przemysław Jandy?

Przez minione 12 miesięcy na korytarzach starostwa wróbelki ćwierkały, że do funkcji sekretarza szykowany jest nowo objawiony sympatyk PiS Przemysław Jandy. Jest on etatowym radcą prawnym, ale pełni także funkcję rzecznika prasowego. Mówi się również, iż nieformalnie pełni także obowiązki naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Stanowisko kierownicze tego największego w starostwie wydziału także nie jest obsadzone. Przemysław Jandy miałby spinać te funkcje – ot taki omnibus.

Przemysław Jandy nie spełnia jednak wymogów formalnych, by zostać sekretarzem powiatu. Brakuje mu przede wszystkim wymaganego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Starosta Dariusz Kałużny kpi z prawa

Starosta Kałużny w charakterystyczny sposób dla aktywistów PiS lekceważy obowiązki jakie nakłada na niego ustawa. Wykorzystuje sytuację, że nie ma sankcji prawnych za nieprzeprowadzenie naboru na stanowisko sekretarza. A twierdzenie, i to na sesji rady powiatu, że sekretarzem jest urzędujący burmistrz miasta świadczy tylko o tym, że nie dojrzał mentalnie do sprawowania tak ważnej funkcji. Świadczy o jego bucie i arogancji. Jednym zdaniem starosta rżnie głupa.

Sekretarz nie może być członkiem partii politycznej. A starosta być może ufa tylko członkom swojego ugrupowania. To nie jest jednak powód do omijania obowiązującego prawa.


Tagi: , ,

« Sierpień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
pon 03

Tuliszków. Wakacje z Judo

1 sierpnia godz. 16:00 - 31 sierpnia godz. 16:00
pon 03

Tuliszków. Wakacje z Judo

3 sierpnia godz. 16:00 - 2 września godz. 16:00
wt 04

Tuliszków. Wakacje z Judo

4 sierpnia godz. 16:00 - 3 września godz. 16:00
wt 04

Turek. Wakacyjna Akademia Karate

4 sierpnia godz. 17:30
śr 05

Tuliszków. Wakacje z Judo

5 sierpnia godz. 16:00 - 4 września godz. 16:00
czw 06

Tuliszków. Wakacje z Judo

6 sierpnia godz. 16:00 - 5 września godz. 16:00
czw 06

Turek. Wakacyjna Akademia Karate

6 sierpnia godz. 17:30

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.