TS Turek: 3 podstawówki w 5 budynkach. Czy to dobre rozwiązanie?

Turek. Szkoła Podstawowa nr 1

Radni Klubu TS oraz Zarząd TS przypomina, że w związku z wdrożeniem reformy oświaty, której celem jest jedna szkoła ośmioklasowa w jednym budynku, kilkakrotnie zgłaszał potrzebę funkcjonowania 5 szkół podstawowych na terenie miasta Turku, tak aby płynnie przejść do nowego kształtu struktury szkolnictwa podstawowego.

Jednocześnie Zarząd TS postulował o przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skale konsultacji społecznych, tak aby, mając na względzie dobro dzieci i ich rodziców oraz całej społeczności lokalnej, wypracować optymalny kształt systemu oświaty na poziomie szkół podstawowych w Turku.

Uważaliśmy, że opinie mieszkańców powinny być podstawowym argumentem dla władz miasta, a nie opinia firmy zewnętrznej. Niestety do takich konsultacji nie doszło, a obecny burmistrz przedstawił radnym biurokratyczny wymysł, szkodliwy dla nauczycieli, rodziców, a szczególnie uczniów, który wprowadził model funkcjonowania tylko trzech szkół podstawowych w pięciu budynkach z różnymi strukturami oddziałów klasowych, który uznajemy za szkodliwy dla Turku.

W ocenie Zarządu TS, przekształcenie istniejących dotychczas w Turku gimnazjów nr 1 i 2 w odrębne szkoły podstawowe i utworzenia na terenie Turku pięciu ośmioklasowych szkół podstawowych z oddzielnymi obwodami jest modelem optymalnym, który m.in. umożliwiałby skorzystanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, która była możliwa do pozyskania przez burmistrza Turku od Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie doposażenia szkół i wykonania remontów, tak aby, przystosować dwa budynki byłych gimnazjów do potrzeb wszystkich poziomów 8-letniej szkoły podstawowej. Jednak burmistrz nie skorzystał z tych zewnętrznych środków finansowych, co zdaniem Zarządu TS, jest przejawem niegospodarności, który przełoży się na gorsze warunki dydaktyczne i socjalne dla dzieci korzystających w Turku z nauczania w szkołach podstawowych.

Zaproponowany przez burmistrza Antosika i przyjęty przez Radę Miejską Turku model szkolnictwa podstawowego wprowadza w Turku od 1 września 2017r., dwie szkoły podstawowe w czterech odrębnych budynkach z różnymi strukturami oddziałów klasowych (klasy 1-6 w SP 1 i SP 5, a w byłych gimnazjach nr 1 i 2, klasy 7-8 ) oraz jedną wzorcową szkołę podstawową z klasami 1-8 w jednym obiekcie (SP 4).

W opinii Zarządu TS, wprowadzony powyższy model szkolnictwa podstawowego w Turku odnośnie dwóch szkół podstawowych w czterech odrębnych budynkach, jest złym rozwiązaniem przede wszystkim dla dzieci i rodziców. Dobrym rozwiązaniem byłoby, aby dzieci uczęszczały do swojej szkoły, która jest zlokalizowana, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Tak jak to funkcjonowało dawniej (na terenie miasta działało 5 szkół podstawowych z odrębnymi obwodami). Wprowadzone rozwiązanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, które będą zmuszone do przemieszczania się na znaczne odległości między budynkami poszczególnych szkół podstawowych w różnych warunkach pogodowych (blisko 1 kilometr w ruchu ulicznym). Takie rozwiązanie jest szczególnie uciążliwe dla rodziców, którzy mają więcej dzieci w różnym wieku. Rodzice w rzeczywistości staną się swoistym przedsiębiorstwem taksówkowym.

Przy takim rozwiązaniu część dzieci z dnia na dzień znajdzie się w innym otoczeniu, w innych klasach, co nie jest bez znaczenia dla ich komfortu psychicznego.

Ponadto w szkole nr 1 i w obecnym gimnazjum nr 2 są duże hale sportowe które będą słabo wykorzystane przy takim rozwiązaniu. Odrębną sprawą przy tym rozwiązaniu, jest kwestia zwolnień nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, których można się spodziewać w nieodległej przyszłości.

Przyjęte rozwiązanie jest krótkowzroczne, opiera się na prognozie GUS, nieuwzględniającej wpływu programu 500 + na liczbę urodzeń w latach następnych. Wprowadzony model szkolnictwa podstawowego jest jednak spójny z wyznawaną przez burmistrza teorią wiecznego oszczędzania, a co za tym idzie zwijania miasta.

Zarząd Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego

materiał nadesłany

Tagi: , , ,

« Kwiecień 2021 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.