Anna Bjerde, wiceprezydent Banku Światowego z wizytą w Wielkopolsce wschodniej

Od lewej: członek zarządu województwa Jacek Bogusławski, poseł Tomasz Nowak, wiceprezydent BŚ Anna Bjerden

W piątek z oficjalną wizytą do Konina przybyła pani Anna Bjerde, wiceprezydent Banku Światowego i szefowa tej instytucji na Europę i Azję Środkową. Podczas kilkugodzinnej wizyty gość z Waszyngtonu zapoznał się z wyzwaniami stojącymi przed regionem w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną. Wiceprezydent BŚ spotkała się z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych.

W trakcie wizyty przedstawiciele Banku Światowego i władz Wielkopolski podpisali list dotyczący zacieśnienia współpracy w zakresie analiz dotyczących sprawiedliwej transformacji. Bank Światowy udzieli także wsparcia merytorycznego związanego z ambitnym planem odchodzenia subregionu od wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego.

Podczas spotkań z przedstawicielami Grupy ZEPAK, związkami zawodowymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi wiceprezydent Banku Światowego mogła poznać problematykę i wyzwania rozwojowe stojące przed Wielkopolską Wschodnią, a także potencjał rozwojowy regionu.

Anna Bjerde odwiedziła m.in.
  • elektrownie Pątnów i Konin,
  • odkrywkę Jóźwin,
  • farmę fotowoltaiczną w Brudzewie,
  • oraz odbyła spacer po Koninie w towarzystwie prezydenta miasta oraz prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Wielkopolska Wschodnia jest jednym z pierwszych polskich regionów górniczych, w którym realizowany będzie proces sprawiedliwej transformacji. Na jego obszarze znajdują się kopalnie oraz elektrownie węglowe o mocy ponad 1GW, w których zatrudnionych jest blisko 4 000 osób. Zgodnie z ambitnymi celami przyjętymi przez region we współpracy z Grupą ZEPAK, do 2030 r. nastąpi całkowita rezygnacja z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W dalszej perspektywie, tj. do 2040 r., założono natomiast osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej.

Ścisła współpraca z Bankiem Światowym, przy udziale KE, pozwoli regionowi na skorzystanie z wiedzy i doświadczeń zdobytych w wielu krajach. Umożliwi to zidentyfikowanie środków zmierzających do złagodzenia społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla. Przy wykorzystaniu i wdrażaniu wypracowanych rozwiązań możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia m.in. z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Wiceprezydent Banku Światowego, powiedziała:

Zgodnie z misją Banku Światowego, w swych wysiłkach na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej chcemy się skupić na ludziach. Dlatego nasze doradztwo koncentruje się na ograniczeniu społecznych skutków transformacji i położeniu fundamentów pod długofalowy i niskoemisyjny wzrost gospodarki regionu. Wzorcowa współpraca wszystkich aktorów transformacji w Wielkopolsce wschodniej i długofalowy horyzont planowania dają nadzieję na prawdziwie sprawiedliwą transformację regionu.

O sprawiedliwej transformacji w subregionie wschodniej Wielkopolski rozmawiał także członek zarządu województwa Jacek Bogusławski.

Wszystkim nam zależy, aby sprawiedliwa, ambitna transformacja gospodarcza miała na uwadze środowisko. Odnawialne źródła energii, elektromobilność, technologie wodorowe to elementy, które są podstawami planu na sprawiedliwą transformację w subregionie.

Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, z kolei powiedział:

Transformację energetyczną Wielkopolski wschodniej traktujemy już nie tylko jako istotny problem rozwojowy, ale również, a może przede wszystkim jako szansę. Dzięki niej możliwa będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy w oparciu o zidentyfikowane potencjały. Dzięki ścisłej współpracy z Bankiem Światowym będziemy mogli w pełni korzystać z doświadczeń i wiedzy jego ekspertów z całego świata. Pozwoli to nam jak najlepiej dostosować przygotowywane instrumenty wsparcia do wewnętrznych uwarunkowań i spodziewanych potrzeb.

Fot. FB/Jacek Bogusławski

Tagi: , , ,

« styczeń 2022 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.