Turek. Blisko o 21% zdarzeń więcej. PSP podsumowała 2017 rok

Tradycyjnie na początku każdego roku PSP w Turku dokonuje podsumowania minionego roku. Dziś w siedzibie komendy odbyło się spotkanie, na którym przedstawiona została działalność strażaków, a także najważniejsze dokonania i wydarzenia w 2017 roku.

16 lutego, sprawozdanie z działalności z minionego roku przedstawił komendant PSP w Turku st. bryg. Dariusz Stasiak.

W przeciągu 12 miesięcy na terenie powiatu tureckiego zanotowano ogółem 706 zdarzeń. To jest wzrost o blisko 21% w stosunku do roku 2016  – mówił komendant.

Zanotowano 154 pożary, pozostałe to inne zdarzenia. Największą ilość stanowiły pożary obiektów mieszkalnych. Nastąpił wzrost alarmów fałszywych było ich 30, gdzie w roku 2016 zanotowano ich 14. W większości przyczyną fałszywych zgłoszeń były instalacje sygnalizacji wykrywania pożarów w zakładach.

W 2017 roku nastąpił także wyraźny wzrost zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi anomaliami pogodowymi w miesiącu sierpniu i październiku. Wciąż na wysokim poziomie utrzymują się również miejscowe zagrożenia, powstałe wskutek niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W powiecie tureckim tylko dwie gminy: Brudzew i Przykona odnotowały spadek zdarzeń, pozostałe nadal są na wysokim poziomie. Największą ilość, bo 170 odnotowuje się w mieście Turek, dalej jest Tuliszków – 106 oraz Dobra  – 93.

Miniony rok, to także zdarzenia śmiertelne – łącznie 8, z czego: 5 ofiar, to ofiary wypadków komunikacyjnych, a 3 przy pożarach.

Dariusz Stasiak przypomniał najbardziej charakterystyczne zdarzenia ubiegłego roku, a były to m.in:
  • 9 marca 2017 r. na autostradzie A-2 w miejscowości  Kuny samochód osobowy uderzył w barierkę. Do szpitala zostało zabranych 5 osób w tym 3 dzieci,
  • 12 marca 2017 r.  miejscowości  Przykona  uderzenie samochodu osobowego na łuku drogi w barierkę energochłonną, pojazd zawisł na skarpie z ranną pasażerka, którą przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolniono z pojazdu,
  • 1 kwietnia 2017 r. w miejscowości  Dzierżązna podczas pożaru  suchej trawy właściciel uległ poparzeniu 1 i 2 stopnia podczas gaszenia  i został zabrany do szpitala,
  • 14 kwietnia 2017 r. w Turku przy ul. Spółdzielców powstał pożar w budynku  wielorodzinnym, w wyniku którego  mężczyzna poniósł śmierć, prawdopodobną przyczyną było zaśnięcie z zapalonym papierosem,
  • czerwiec 2017 r. w miejscowości Krwony doszło do wypadku drogowe, w wyniku czego zginęły dwie osoby,
  • sierpień 2017 r. pierwsza fala wiatrów, odnotowano wówczas 69 zdarzeń.

Na terenie powiatu tureckiego funkcjonuje 87 jednostek ochrony przeciwpożarowej: 85 jednostek OSP, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożeranej z jedną Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Turku, Zakładowa Straż Pożarna Konsalnet Secure Solutions Sp. z o.o. Turek,  która przejęła obowiązki ZSP KWB „Adamów” w Turku i stanowi zabezpieczenie zakładu górniczego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A.

W ubiegłym roku do jednostek trafiły cztery nowe samochody gaśnicze, tj. Tuliszków, Grzymiszew, miasto Turek i Dobra. W Krajowym Systemie Ratowniczym znajduje się 14 jednostek z powiatu tureckiego. Niedługo do tej grupy dołączy również jednostka z Chrząblic. Stan docelowy, to dwie jednostki na terenie każdej gminy w KSRGmówił komendant Stasiak.

Rekordowy czas dojazdu na miejsce zdarzenia

W tym roku mieliśmy rekordowy współczynnik, czas dojazdu 8.47 licząc od momentu zgłoszenia do momentu dojazdu na miejsce zdarzenia. Przypomnę, że 15 min. to jest stan docelowy, w którym jednostki powinny się znaleźć w takim czasie. Widać efekty doposażania w systemy selektywnego alarmowania, GPS powiadamiania na komórkę, to wszystko przynosi efekt – poinformował komendant.

Słowa uznania skierowano do jednostek OSP, które w roku 2017 samodzielnie uczestniczyły w zdarzeniach 269 razy.

W ramach współpracy z komendantami gminnymi odbyto narady szkoleniowe, podnoszono wiedzę, umiejętności oraz wyszkolenie strażaków OSP. To również duża ilość ćwiczeń, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu powiatu oraz inne służby. Łącznie w roku 2017 przeszkolono 160 członków OSP.

Znacząco wzrosła liczba przeprowadzanych kontroli w zakładach oraz wykrywania nieprawidłowości, co świadczy o efektywności straży. Więcej jest także odbiorów, czyli tego co zgłaszają przedsiębiorcy.

PSP w Turku brała udział w 77 różnych przedsięwzięciach, w których wzięło udział ponad 6800 osób. Strażacy brali udział w zawodach sportowych, pogadankach, szkoleniach w zakresie specjalizacji z poszczególnych dziedzin ratowniczych oraz warsztatach doskonalących. W roku ubiegłym została otwarta pierwsza w Wielkopolsce salka edukacyjna “Ognik”.

Stan kadry wciąż ten sam

W ubiegłym roku kadra w PSP w Turku nie uległa zmianie w stosunku do 2016 roku i wynosiła ogółem 59 etatów w tym 57 funkcjonariuszy oraz dwa etaty Korpusu Służby Cywilnej.

Dotacje dla jednostek

W 2017 roku jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu otrzymały dotację w wysokości 577 tys. zł. Na tę kwotę składała się dotacja na wydatki bieżące w wysokości 94 tys. zł i dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 483 tys. zł.

Komenda nadzorowała także realizację udzielanych dotacji w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W ramach tego projektu 11 jednostki OSP z terenu powiatu otrzymało pozytywne decyzje dotyczące przyznania dotacji. Ogółem w latach 2016-2017 jednostki OSP spoza KSRG z budżetu państwa otrzymały ponad 218 tys. zł

Na zakończenie prezentacji komendant Dariusz Stasiak podziękował wszystkim za działalność w całym roku 2017 i życzył aby rok 2018 był tylko lepszy.

Słowa uznania i życzenia do zebranych skierował również zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, starosta turecki Mariusz Seńko oraz prezes ZOP ZOSP RP Grzegorz Ciesielski.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień dla osób wspierających i współpracujących z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Złotą Odznakę dla komendanta st. brg. Dariusza Stasiaka i naczelnika Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego. st. kpt. Piotra Pieśkiewicza przekazał prezes WOPR Józef Ścibior. Do rąk wójtów i burmistrzów oraz policji w Turku trafiły podziękowania.


Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.