KaczkiGate. Grono pedagogiczne skłócone i wmanewrowane w konflikt

Krzysztof Świerk i Sławomir Kosobudzki

Konflikt związany z ogłoszeniem konkursu na dyrektora szkoły w Kaczkach Śr. wywołał bardzo duże emocje. Odbił się szerokim echem w powiatowej społeczności. Głos zabierali uczniowie, przedstawiciele rodziców, starosta, dyrektor oraz tzw. grono pedagogiczne.

Trzeba pamiętać o zarzewiu obecnego konfliktu, które miało miejsce kilka lat wstecz. Wzajemna niechęć do siebie Sławomira Kosobudzkiego i Krzysztofa Świerka nie była tajemnicą poliszynela. Ten osobisty konflikt narastał i został kilka lat temu tymczasowo przecięty bez znieczulenia. Krzysztof Świerk doprowadził do zwolnienia ze szkoły swojego poprzednika Sławomira Kosobudzkiego. Na to nałożył się konflikt polityczny pomiędzy PSL a PiS (wtedy powiatowych koalicjantów). Wówczas górą był duet dyrektor Świerk i starosta Seńko. Teraz mamy odreagowanie tamtych zdarzeń. Dzisiaj górą jest duet naczelnik Kosobudzki i starosta Kałużny. I tylko szkoły żal.

W całej sprawie obu stronom umknęło to, co powinno być najważniejsze. Szkoła powinna być apolityczna, jakkolwiek idealistycznie i utopijnie to brzmi w państwie PiS.

Anonim czy list otwarty grona pedagogicznego

Turek24 był jedynym lokalnym medium, które nie opublikowało listu otwartego rzekomo sygnowanego przez grono pedagogiczne ZSR w Kaczkach Śr. Powód był jeden, ale za to zasadniczy. Pod listem nie widniał żaden podpis. Nie byłoby problemu, gdyby pod listem widniały podpisy, ale autorzy zastrzegliby sobie, aby ich nazwisk nie upubliczniać. Standardowa procedura opart na tajemnicy dziennikarskiej. Nie wiedzieliśmy czy list został podpisany przez wszystkich nauczycieli, kilku czy może jedynie przez osobę, która go przysłała do redakcji.

Wczoraj do redakcji wpłynął drugi list otwarty “sygnowany” przez … grono pedagogiczne. Podobnie jak w poprzednim ze świecą szukać jakiegokolwiek pod nim podpisu. I na tym podobieństwa się kończą. Tak jak poprzedni list wychwalał osiągnięcia Krzysztofa Świerka, tak wczorajszy wskazuje na błędy i niedociągnięcia dyrektora.

Poniżej prezentujemy oba “listy otwarte”.
Mamy w pełni świadomość, że rzeczywista ocena działalności Krzysztofa Świerka jako dyrektora nie będzie ani biała ani czarna. I trzeba pamiętać, że prawda nie leży po środku. Prawda leży tam gdzie leży.

Krzysztof Świerk kiepskim dyrektorem jest

(drugi list otwarty tzw. "grona pedagogicznego")

LIST OTWARTY z 16.12.2019
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do listu otwartego z dnia 11.12.2019 r. wystosowanego przez część grona pedagogicznego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich do Zarządu Powiatu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Delegatury w Koninie, a także zamieszczonego w lokalnych mediach, wnosimy sprzeciw wobec skandalicznej prowokacji medialnej i manipulowaniu środowiskiem szkolnym, lokalnym oraz instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie naszej szkoły. Uważamy, że należy pokazać drugą stronę medalu, gdyż inaczej staniemy się odpowiedzialni za dalsze nieodpowiednie postępowanie dyrektora, a zwłaszcza jego skutki prowadzące do zniszczenia wypracowanego przez pokolenia wizerunku szkoły i jej osiągnięć. Wobec powyższego chcemy zwrócić uwagę na wiele aspektów, w tym również działania dyrektora Świerka, które budzą nasze wątpliwości. A mianowicie:

  1. List opublikowany w mediach w dniu 11.12.2019 r. w imieniu grona pedagogicznego ZSR CKP w Kaczkach Średnich nie zawiera żadnych podpisów nauczycieli. Nie wszyscy pracownicy szkoły wiedzieli o takiej inicjatywie i nie wszyscy ją popierają.Ponadto, list ten oraz oświadczenie dyrektora Świerka opublikowane w mediach dzień wcześniej stały się pretekstem do eskalacji konfliktu, skłócenia nauczycieli, a także karygodnego zaangażowania uczniów w ten bezpodstawny konflikt dyrektora za Starostwem.
  2. Wizerunek i prestiż szkoły budowany był przez ponad 60 lat przez wszystkich dyrektorów i pracowników ZSR CKP. Przypisywanie sukcesów szkoły dyrektorowi Świerkowi jest wysoce krzywdzące i niedyplomatyczne wobec jego poprzedników.
  3. Nawiązanie kontaktów naszej szkoły z krajami europejskimi nie rozpoczęło się od działań pana Krzysztofa Świerka. Pan dyrektor Jan Pawłowski zapoczątkował współpracę z partnerami zagranicznymi jeszcze zanim placówka włączyła się w realizację projektów unijnych, a kolejni dyrektorzy szkoły – pan Karol Mikołajczyk i pan Sławomir Kosobudzki działania te kontynuowali i rozszerzali. Oznacza to, że innowacyjne pomysły, zapał i energia dyrekcji oraz nauczycieli pracujących w początkowych latach 2000 r. sprawiały, że szkoła już wtedy zmieniała się i zyskiwała uznanie w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim. Skoncentrowanie międzynarodowych działań i sukcesów naszej szkoły na osobie dyrektora Świerka jest daleko posuniętym nadużyciem i nadinterpretacją, a nawet propagandą sukcesu jednego człowieka.Wyniki dydaktyczne osiągane przez uczniów naszej szkoły są znacznie niższe niż za poprzednich dyrektorów, mimo że warunki materialne do nauki są znacznie lepsze. Niepokój budzi drastycznie zmniejszająca się liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w technikum- rok 2014 – 70%, 2015 – 76%, 2016 r. – 68%, 2017 – 53%, 2018 – 49%, 2019 – 53% ( pod kierownictwem obecnego dyrektora lata 2016 – 2019)
  4. Wyniki egzaminu maturalnego są najniższe w historii szkoły!!! Zdawalność egzaminu maturalnego po poprawkach: 2014 r. – T: 76,79%, 2015 r. – T: 75%, LO: 63%, 2016 r. – T: 77%, LO: 57%, 2017 r. – T: 74%, LO: 56%, 2018 r. – T: 65%, 2019 r. – T: 59%. (źródło: Informacja oświatowa o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2018/2019).We wcześniejszych latach nasza szkoła osiągała wyniki dydaktyczne porównywalne z wynikami ogólnokrajowymi. Nasi uczniowie byli finalistami i laureatami wielu olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnopolskim.
  5. Nieefektywny nadzór dydaktyczny, zbyt duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w działania pozalekcyjne wpływa negatywnie na wyniki nauczania. Efekt końcowy – wyniki egzaminów zewnętrznych jednoznacznie to potwierdzają.
  6. Zlekceważona organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – działania opóźnione, terminy niekorzystne dla uczniów. Niezgodne z przepisami oświatowymi organizowanie zajęć dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  7. Częste wygłaszanie przed młodzieżą przez dyrektora K. Świerka teorii nt. wagi kompetencji miękkich w pracy zespołowej nie ma zastosowania w zarządzaniu zespołem nauczycieli i pracowników ZSR CKP. Przyjęty sposób zarządzania szkołą przez K. Świerka oparty jest na zastraszaniu i konfliktowaniu pracowników, braku jasno określonych zasad działania. Wszystko oparte jest na niepewności, dlatego pracownik nigdy nie wie, czy dobrze pracuje. Nie wyznacza jednakowych zasad dla wszystkich, co oznacza brak równego traktowania a nawet dyskryminację pracowników z większym stażem pracy i doświadczeniem.
  8. Widoczny jest brak stosowania racjonalnej polityki kadrowej, co obciąża budżet szkoły, a służy zapewne wielu ukrytym celom dyrektora.
  9. Wątpliwe jest wydatkowanie środków z Funduszu Socjalnego, w tym zaprzestanie działań integracyjnych dla pracowników ZSR CKP (brak wycieczek, wyjazdów kulturalnych).
  10. Ukrywanie problemów i trudnych tematów wychowawczych, tuszowanie niewygodnych dla wizerunku Krzysztofa Świerka spraw w środowisku szkolnym.

Dziś już wiemy, że nie wystarczą odnowione klasopracownie, wyposażenie i pomoce naukowe na europejskim poziomie, jeżeli jednocześnie prowadzi się działania niewidoczne, ale bardzo dokuczliwe i brzemienne w skutkach wobec nauczycieli, którzy pracują w atmosferze strachu, knucia intryg i wewnętrznych skandali. W obawie o utratę pracy, ale także w trosce o zachowanie pozytywnego wizerunku szkoły te niewidoczne na zewnątrz, ale wewnętrznie dokuczliwe aspekty funkcjonowania naszej szkoły nie są publicznie ujawniane, w przeciwieństwie do hucznie ogłaszanych inwestycyjnych przemian, będących zasługą Starostwa Powiatowego, a dających wiatr w żagle dla obecnej dyrekcji, ale jednocześnie wprowadzając w błąd opinię publiczną, która ma jednostronny obraz naszej szkoły.

Grono Pedagogiczne ZSR CKP w Kaczkach Średnich
/brak podpisów/

Krzysztof Świerk najlepszym dyrektorem jest

(pierwszy list otwarty tzw. "grona pedagogicznego")

LIST OTWARTY grona pedagogicznego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich z 11.12.2019
Szanowni Państwo

Grono pedagogiczne ZSR CKP w Kaczkach Średnich w liście otwartym pragnie wyrazić swój sprzeciw wobec krzywdzących działań, mających na celu uniemożliwienie obecnemu dyrektorowi panu Krzysztofowi Świerkowi przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora w nowej kadencji.

W naszej opinii względy formalne stanowią pretekst, by uniemożliwić panu Krzysztofowi Świerkowi zaprezentowanie podczas konkursu dorobku zawodowego, osiągnięć i sukcesów szkoły. Od momentu objęcia swej funkcji szkoła przeszła znaczną przemianę, a zapał, energia i innowacyjne pomysły sprawiły, że placówka zyskała uznanie w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim.

Tradycja szkoły rolniczej w zetknięciu z niezwykłą aktywnością, przedsiębiorczością i śmiałością działań zyskała nowe oblicze. Jesteśmy szkołą nowoczesną, dającą młodzieży możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Przyjęty przez dyrektora kierunek zmian okazał się właściwy dla strategii szkoły, a kolejne lata z pewnością będą tego dowodem.

Jako wychowawcy młodzieży, nauczyciele, pracownicy chcemy zaprotestować przeciwko wykluczeniu dyrektora Krzysztofa Świerka spośród kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora.

Działania organu prowadzącego uważamy za niesprawiedliwe i krzywdzące, a praw i zasad demokracji młodzież powinna uczyć się nie tylko z książek!

Chcemy wierzyć, że przyśpieszony termin konkursu nie jest zabiegiem celowym i wymierzonym personalnie w obecnego dyrektora i po uwzględnieniu wyjaśnień związanych z terminem odbioru oceny dorobku pracy pan Krzysztof Świerk będzie miał możliwość przystąpienia do konkursu. Chcemy wierzyć, że dobro placówki, w której kształci i wychowuje się młodych obywateli jest ważniejsze niż polityczne rozdania.

/brak podpisów/


Tagi: , , ,

« Kwiecień 2021 » loading...
P W Ś C P S N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.